SEO Symphony

Immobilisery » SEO-Electronics » SEO Symphony

  • Immobiliser SEO Symphony
    Immobiliser SEO Symphony

Dwuobwodowy immobiliser transponderowy.
Nieutleniające się, irydowo- srebrne styki przekaźników blokady gwarantują wieloletnią, bezawaryjną pracę, nawet pod pełnym obciążeniem prądowym.